பொருளாதார வீழ்ச்சி

– பணம் – பணத்தை மனிதன் கையாளும் காலம் மாறி பணம் மனிதனை கையாள துவங்கிவிட்டது. இதற்கு மிக சிறந்த உதாரணம் இன்றைய பொருளாதார வீழ்ச்சி. பொருளாதாரம் என்பது பணத்தை மட்டும் பொறுத்ததல்ல, ஆனால் இதில் பணமும் பெரிய பங்கு வகிக்கிறது. – பொருளாதாரம் – இன்றைய சூழ்நிலையில்  மக்கள் அனுபவித்துவரும் விலைவாசி உயர்வு, வங்கிகளில் கடனின் வட்டி விகிதம் உயர்வு போன்றவை தனி மனிதனின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய சரிவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக நடுத்தர மக்களை  குறிவைத்து … More பொருளாதார வீழ்ச்சி